CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU TINERI

                              

Șef Centru -psiholog  Ileana Bobinã      


              Kinetoterapeut - Laurentiu Burnaz     Kinetoterapeut - Laurentiu Burnaz 


Psihopedagog -  Alina Anghel                  

 

Centrul de Consiliere Centrul de Consiliere și Orientare Profesionalã pentru Tineri asistã și susține tinerii aflați în situații de risc, pentru o mai bunã integrare socialã, urmãrind formarea capacitãților și a abilitãților necesare integrãrii în societate și în viața activã.  Acțiunile sunt adaptate nevoilor fiecãrui grup de beneficiari.

Beneficiari pot fi:

1.   tinerii care provin din sistemul de protecție a copilului aflați in risc de excluziune socialã și marginalizare

2.   tinerii cu dizabilitãți

 1.Tinerii care provin din sistemul de protecție a copilului

 Criteriile de admitere în Centru

     - tânãrul trebuie sã provinã din sistemul de protecție a copilului
     - tânãrul trebuie sã solicite personal serviciile centrului

La înscrierea în Centru, se întocmește un dosar personal care conține:

- copie dupã actul de identitate
- declarație pe propria rãspundere cã provine din sistemul de protecție a   copilului
-  cerere pentru înscrierea în Centru

Se încheie un protocol între organizație și beneficiar, în care sunt stabilite obligațiile fiecãrei pãrți.

Activitãțile 

Tinerii  proveniți din sistemul de protecție a copilului, pot participa la urmãtoarele activitãți:

  • Activitãți de evaluare

Evaluarea psihologicã individualã se face prin aplicarea și interpretarea testelor Cognitrom Assessment System, pe parcursul a 3 - 4 ședințe. Sunt vizate ariile de dezvoltare motorie, senzorialã, cognitivã, afectiv-motivaționalã, socio-relaționalã și de autonomie personalã. Testarea fiecãrui tânãr se face în mod individual, identificându-se capacitãțile funcționale, nivelul de dezvoltare și înțelegere al fiecãrui tânãr.

Rezultatele testelor utilizate pentru evaluarea abilitãților cognitive, evaluarea personalitãții și evaluarea dispozițiilor emoționale tranzitorii sunt centralizate, obținându-se un profil psihologic individual.

Evaluarea profesionalã se face prin aplicarea individualã a testelor și interpretarea chestionarului de evaluare a intereselor profesionale. Rezultatele se centralizeazã, obținându-se un profil psiho- profesional necesar consilierii pentru zonele dezvoltate, în sensul exploatãrii potențialului existent și pentru formarea și dezvoltarea unor abilitãți specifice. Evaluarea îl poate ajuta pe tânãr sã-și cunoascã interesele profesionale și sã se orienteze  spre domenii pentru care își poate dezvolta abilitãți de muncã. 

  • Activitãți de consiliere

Consilierea psihologicã se realizeazã individual, în scopul optimizãrii autocunoașterii și dezvoltãrii personale, promovãrii sãnãtãții, prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament. Se acordã în același timp asistențã tânãrului în procesul luãrii de decizii și a rezolvãrii de probleme legate de propria persoanã, viațã, educație, carierã. Consilierea se face planificat, cu teme specifice stabilite împreunã cu tinerii, în funcție de nevoile acestora.

Consilierea profesionalã se realizeazã respectând profilul psiho-profesional al tânãrului, reieșit în urma aplicãrii chestionarului de evaluare a intereselor profesionale.

Consilierea profesionalã urmãrește creșterea  gradului de autonomie și de motivare al tânãrului care provine din sistemul de protecție a copilului, astfel încât acesta sã reușeascã sã se implice activ în rezolvarea problemelor și  sã-și asume  responsabilitatea luãrii unor decizii pe plan profesional. În cadrul consilierii profesionale, tânãrul este conștientizat în legãturã cu șansele de a gãsi un loc de muncã corespunzãtor pregãtirii profesionale, identificându-se cele mai bune soluții.

                                       

  1. Tinerii cu dizabilitãți

Criteriile de admitere în Centru

Pentru a deveni beneficiar al centrului, este nevoie ca tânãrul cu dizabilitãți:

   - sã se încadreze într-un grad de handicap
   - 
sã solicite personal sau prin intermediul familiei serviciile centrului
   - 
sã aibã capacitãți pentru a participa la activitãți     

Inscrierea tinerilor cu dizabilitãți în Centrul de Consiliere și Orientare Profesionalã pentru Tineri se face în funcție de solicitãri și de locurile disponibile.  

Activitãțile

Tinerii cu dizabilitãți pot participa la urmãtoarele activitãți:

  • Activitãți de evaluare

Pentru fiecare beneficiar se realizeazã, la înscrierea în centru, o evaluare inițialã a aptitudinilor generale și specifice.

Evaluarea este facutã de echipa de specialiști - psiholog, kinetoterapeut, - prin aplicarea unei grile de aptitudini  pentru urmãtoarele domenii: motricitate generalã și finã, comunicare, socializare și cogniție.
Periodic, tânãrul este evaluat, notându-se mãsura în care obiectivele specificepropuse au fost atinse, ca urmare a efectuãrii activitãților.

                                        

  • Activitãți ocupaționale

Activitãțile vizeazã formarea și dezvoltarea abilitãților manuale pentru confecționarea unor obiecte artizanale, decorative, specifice activitãților de bricolaj, de picturã pe sticlã, de modelaj, cu scopul de a deveni deprinderi de muncã.

Activitãțile sunt organizate pe etape de lucru. Fiecare beneficiar participã la o secvențã a activitãții bine stabilitã, în funcție de capacitãțile pe care le are.

Obiectele confecționate în cadrul atelierului sunt valorificate, fiind prezentate la tombole,  la expoziții cu vânzare.

                                                    

                                              

  • Asistențã și suport psihologic

Tinerii cu dizabilitãți care participã la activitãțile practice sunt asistați și susținuți psihologic, în vederea stimulãrii încrederii în propriile capacitãți, diminuãrii stãrilor de izolare, a timiditãții, a sensibilitãții crescute. Activitatea de intervenție psihologicã se realizeazã individual sau la nivelul grupului, prin consiliere, asistențã și suport acordate de cãtre un psiholog,  cu scopul eliminãrii dificultãților în adaptare,  relaționare și integrare socialã, ajutând la dezvoltarea abilitãții de a lua decizii și de a comunica cu cei din jur.