Centrul Comunitar Independent de Sanatate Mintala pentru Copii

 

Șef Centru - psiholog, Maria Tomescu     

                  Logoped - Alina Răuți                               

 

Centru Comunitar  Independent de Sănătate Mintală pentru Copii oferă servicii  în vederea identificării comportamentelor negative manifestate în mediul familial sau școlar la copii, acordând intervenția necesară eliminării lor, pentru a  preveni  dezvoltarea de tulburări mintale.
Beneficiari pot fi  copiii din învățămantul preșcolar și primar care prezintă comportamente negative, aflându-se în risc de a dezvolta o tulburare mintală.
Copiii înscriși în Centru, participă  la terapii săptămânal, în una sau două ședințe. 

Criteriile de admitere 
- copilul frecventează învățământul preșcolar sau primar
- copilul prezintă comportamente negative sau se află în risc de a dezvolta  o tulburare mintală
- familia copilului solicită serviciile centrului

La înscrierea în Centru, se întocmește un dosar personal care conține:

- copie după certificatul de naștere al copilului
- recomandarea educatoarei/învățătoarei (dacă e cazul)
- analize medicale pentru intrarea în comunitate
- contractul între părinte/reprezentantul legal și Fundație, privind oferirea de servicii în cadrul Centrului, în care se stabilesc obligațiile fiecărei părți 

Activitățile

   - Activități de evaluare

La înscrierea în centru, fiecare copil este evaluat.  

Se realizează o evaluare  inițială, în două etape: 

1.   întâlniri cu familia și copilul - se discută cu copilul şi  cu părinţii acestuia, se face anamneza cazului, se notează informaţii importante ce ţin de aspectele care i-au determinat pe părinţi să consulte un specialist. Acolo unde este cazul, se analizează documentele medicale prezentate de familie

2. evaluarea propriu-zisă a  copilului de către psihologul clinician, prin utilizarea metodelor și instrumentelor specifice (observaţie, interviu specific, teste psihologice standardizate pentru determinarea nivelului de dezvoltare, teste proiective). Se evaluează nivelul de dezvoltare neuropsihologică şi starea emoţională a copilului. 

          

 

-    Intervenția psihologică

Se realizează individual, folosindu-se tehnici specifice ședințelor de terapie cu copiii. Sunt discutate cu copilul problemele sale psihologice, ierarhizându-se etapele intervenției în acord cu el.
Se identifică resursele personale necesare pentru rezolvarea problemei și modalitățile de utilizare a resurselor personale.
În cadrul intervenției psihologice sunt utilizate tehnici terapeutice specifice copiilor: desenul, jocul, poveștile terapeutice, discuțiile orientate pe temă,  jocul de rol, exerciții de relaxare.

                                   

 

- Intervenția logopedică

Activitatea este realizată de un logoped în ședințe individuale, cu copiii care prezintă tulburări de comunicare şi de limbaj.
Se lucrează exerciții logopedice care au ca scop corectarea deficiențelor identificate în evaluarea inițială. Exercițiile efectuate în cadrul ședințelor de intervenție logopedică, vizează aspecte legate de tulburările de comunicare și de limbaj expresiv și receptiv. 

                                 

 

- Consilierea părinților

Consilierea se realizează la solicitarea părinților sau atunci când psihologul consideră că este necesară, în scopul ameliorării simptomelor copilului și progresului intervenției.
În cadrul consilierilor, părinții sunt îndrumați cum să interacționeze cu copilul, centrându-se pe nevoile lui. Se recomandă părinților să ia în considerare resursele  copilului, să le pună în valoare, urmărind în același timp menținerea unui echilibru între așteptările lor și potențialul real al copilului.  Consilierea părinților se face cu unul din părinți sau cu amândoi, în funcție de problemele identificate la copil.