Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copiii cu Dizabilitati

 

            Șef CentruAnamaria Șerbãnete        

                  KinetoterapeutLaurentiu Burnaz          Kinetoterapeut - Laurentiu Burnaz

           Psihopedagog - Alina Anghel        

                                                 PsihologIleana Bobinã   

      Logoped - Alina Rãuți            

                     Educatoare Paulina  Cojocaru                         

 

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilitãți oferã servicii de recuperare și reabilitare pentru copiii cu dizabilitãți din judeþul Gorj și din județele limitrofe, prin intervenții specializate: terapie educaționalã pentru formarea și dezvoltarea abilitãților de viațã,  kinetoterapie, logopedie și intervenție psihologicã. În funcție de tipul deficienței, copiii care sunt înscriși în programul de recuperare beneficiazã de o intervenþie integratã precoce și continuã, proiectatã în ideea incluziunii școlare și sociale.

Criteriile de admitere:
- familia copilului solicitã serviciile centrului
- copilul are recomandare medicalã de la medicul de familie sau medicul specialist
- copilul are vârsta cuprinsã între 0 și 18 ani
- copilul prezintã deficiențe motorii, cerințe educative speciale, deficiențe de limbaj

La înscrierea în Centru se întocmește un dosar personal care conține:
   - copie dupã certificatul de naștere
   - copie dupã documentele medicale referitoare la diagnostic
   - copie dupã certificatul de handicap (acolo unde este cazul)
   -copie dupã actul de identitate al pãrinților analize medicale pentru intrarea   în comunitate

Activitãțile
 

Activitãți de evaluare
La înscrierea în centru, fiecare copil este evaluat pentru urmãtoarele domenii: motricitate generalã și finã, autonomie personalã, gradul de independențã, afectivitatea, limbajul și comunicarea, forme de activitate, capacitatea de a desfãșura activitãți specifice vârstei și nivelul de integrare socialã.                                                                                         

                                     

Dupã o perioadã se realizeazã o evaluare complexã, care vizeazã: autonomia funcțiilor fundamentale, (alimentație, igienã corporalã, mișcare și securitate personalã), comportament relațional și emotiv, psihomotricitate  globalã, coordonare oculo - manualã, orientare în schema corporalã, orientare spațialã, structurarea temporalã, organizare senzorioperceptivã, competențe logico-matematice și funcția simbolurilor,  comunicarea.

Activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților de viațã independentã
Activitãțile educaționale de formare și dezvoltare a abilitãților de viațã sunt proiectate și realizate de psihopedagog și de educatoare specializatã.  Copiii participã la activitãți în grupe de lucru,  iar activitãțile specifice se desfãșoarã pe baza unui grafic stabilit pentru fiecare grupã.
Metodologia aplicatã în realizarea tuturor activitãților specifice de formare și dezvoltare a abilitãților de viațã se desfãșoarã dupã urmãtoarele reguli generale: activitãțile sunt repetate pânã când devin rutinã, copiii învațã pe bazã de  model pe care  sã-l  reproducã sau  pe  care sã-l imite, demonstrarea fiecãrei acțiuni este însoțitã de explicații clare și simple, fiecare acțiune se segmenteazã în operațiuni simple, ușor de realizat, pânã când devin automatism.

Pentru formarea și dezvoltarea abilitãților de viațã, sunt organizate:

- activitãți specifice de formare și dezvoltare a abilitãților de autonomie personalã

Se realizeazã activitãți specifice ce vizeazã deprinderile igienico-sanitare (spãlatul pe mâini, pe fațã, pe dinți, folosirea prosopului și a șervețelului,  mersul la toaletã) și deprinderile de autoservire ( sã bea apã cu cana, sã foloseascã lingura și furculița, sã se îmbrace/dezbrace singur, sã se încalțe/descalțe singur).

                   

- activități specifice de formare și dezvoltare a abilităților generale de comunicare

Se desfășoară jocuri și activități zilnice adaptate vârstei, diagnosticului și nivelului de dezvoltare al fiecărui beneficiar,  prin care se urmărește formarea și educarea capacității de a utiliza limbajul în diverse contexte sociale, acasă, la şcoală şi în timpul liber.

                                       

-activități   specifice de formare și dezvoltare a abilităților de socializare

Se desfășoară jocuri și activități adaptate vârstei, diagnosticului și nivelului de dezvoltare al fiecărui copil, cu scopul formării și educării abilităților necesare procesului de integrare socială prin interiorizarea anumitor valori sociale, obiceiuri,  atitudini, sentimente şi comportamente ce există în comunitatea umană.
Activitățile de socializare au loc  atât în cadrul centrului,  cât și în afara acestuia - activități și jocuri sportive,  vizite în grădinițe și școli, plimbări în parc, mers la cumpărături, la cofetărie. 

                                  

Activități specifice de logopedie

Activităţile terapeutice de recuperare logopedică sunt propuse în funcţie de obiectivele specifice individuale. Intervenţiile vizează familiarizarea copiilor cu activitatea logopedică și cu specificul ei, formarea/dezvoltarea respirației de tip nonverbal, a respirației de tip verbal, a auzului fonematic, a motricității fine a aparatului fonoarticulator și a mâinilor, a mișcărilor fonoarticulare, a coordonării secvențelor oromotorii, a comprehensiunii verbale și a comunicării nonverbale și verbale.
Activitățile desfășurate în cadrul ședințelor de logopedie  urmăresc corectarea tulburărilor de limbaj, de comunicare și de învățare, precum și achiziționarea de comportamente noi de relaționare cu adultul și cu ceilalți copii, în diferite situații.

                                          

Activităţi specifice pentru formarea și dezvoltarea abilităților psihomotrice

Activitățile sunt realizate de un kinetoterapeut specializat care organizează programul de recuperare individuală al fiecărui beneficiar.
Programul de recuperare prin kinetoterapie este organizat în funcţie de 3 elemente esenţiale: diagnostic, restant funcţional şi vârstă.

Se stimulează în mod deosebit restantul funcţional, scopul fiind diminuarea dependenţei faţă de adult şi obţinerea, în măsura posibilului, a independenţei copilului în deplasare.
În timpul activităților, kinetoterapeutul urmărește atent copilul, evidenţiind legătura dintre gândire şi acţiune, prin verbalizarea fiecărui gest, chiar motivând gestul și adaptând sistemul de mijloace la starea de moment a copilului.

                                   

Activități specifice de formare și dezvoltare a abilităților emoționale și comportamentale

Ședințele de intervenție psihologică urmăresc reducerea problemelor emoționale și/sau de comportament, diminuarea stărilor de instabilitate emoțională (timiditate, frică, plâns),  a episoadelor de  agresivitate și autoagresivitate, creșterea nivelului motivațional, creșterea stimei de sine, stimularea creativității, îmbunătățirea adaptării la școală, în familie sau cu egalii.
Activitățile desfășurate sunt necesare atât identificării resurselor proprii, cât și dezvoltării reactivității emoționale și a nivelului motivațional. Se realizează prin jocuri și activități terapeutice pentru pozitivarea  în raport cu propria persoană sau cu alte persoane,  prin jocuri pentru dezvoltarea gândirii și atenției,  jocuri de rol, alte exerciții specifice ce au rolul de a învăța copilul să facă față problemelor sale emoționale și comportamentale,  spre a progresa către o viață independentă.