COMUNICAT DE PRESA


C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Târgu-Jiu, 12 ianuarie 2015
Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului" organizează marți, 13 ianuarie 2015, orele 12,  la sediul din Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 75, Conferința finală a proiectului „Eu și familia mea".
Proiectul este co-finanțat de Elveția prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Valoarea acestuia a fost de 83.300 CHF din care 74.970 CHF suportul elvețian și 8.330 CHF contribuția Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului". Proiectul a avut o durată de 14 luni și s-a adresat copiilor beneficiari ai serviciilor furnizate de Fundație în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Dizabilităţi şi familiilor lor.
Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei strategii de susținere a copilului cu dizabilități şi a familiei lui, printr-o intervenție integrată. La nivelul copilului, intervenţia a vizat formarea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, iar la nivelul familiei, susţinerea informaţională, susţinerea  educativă  şi psiho-socială.

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului au fost:

31 de copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor  furnizate în  cadrul  Centrului  de  Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Dizabilităţi au participat, timp de 11 luni, la activități de formare și dezvoltare a abilităților de viață independentă
226 de copii cu dezvoltare normală, elevi ai școlilor gimnaziale „Alexandru Ștefulescu", „Sf. Nicolae" și „Pompiliu Marcea" din Tg- Jiu, cu care s-a colaborat în proiect, au participat la 71 de acțiuni,  alături de cei 31 de copii cu dizabilități
- 39 de membri ai familiilor copiilor cu dizabilități au fost instruiți teoretic și practic, privind dezvoltarea abilităților de viață independentă la copiii cu dizabilități, timp de 10 luni
71 de membri ai familiilor au fost informați cu privire la patologia copilului, tehnicile de deplasare, adaptarea spațiului  intern, cadrul legislativ
89 de membri ai familiilor copiilor cu dizabilități au fost consiliați individual și 83 de persoane au participat la ședințe de consiliere familială
35 de părinți au participat la grupurile interfamiliale de discuții
- a fost realizat un Cadru  strategic de intervenție integrată copil cu dizabilități-familie, care promovează o abordare  inovativă în furnizarea serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități

Persoana de contact - Cristina Peagu, asistent de proiect - telefon: 0740248405