CONFERINTA LANSARE PROIECT

 

SIGLE

                                

 

                                      C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

                                 Lansarea proiectului „Eu și familia mea"

 

 

Târgu-Jiu, 13 ianuarie 2014

Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului" organizează marți, 14 ianuarie 2014, orele 11,  la sediul din Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 75, Conferința de lansare a proiectului „Eu și familia mea".

Proiectul, derulat în cadrul  Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Fondul Tematic Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Componenta Social, are o  durată de 14 luni și se adresează copiilor beneficiari  ai  serviciilor furnizate de Fundație în  cadrul  Centrului  de  Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Dizabilităţi şi familiilor lor.

Obiectivul  general al proiectului urmăreşte realizarea unei strategii  de susținere a copilului cu dizabilități şi a familiei lui, printr-o intervenție integrată.
La  nivelul  copilului, intervenţia  vizează  formarea  şi dezvoltarea  abilităţilor  de  viaţă independentă, iar la nivelul  familiei,  priveşte susţinerea  informaţională, susţinerea  educativă  şi  psiho-socială.

În cadrul proiectului, copiii vor lua parte  la  activități  pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor de  autonomie  personală, vor participa la acțiuni pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare și la activităţi de socializare.
Părinții și alți membri ai familiilor vor urma cursuri pe tema formării abilităţilor de viaţă la copiii cu dizabilităţi, vor fi informaţi în ceea ce priveşte cadrul  legislativ, amenajarea spaţiilor, patologiile specifice, vor fi consiliaţi atât individual, cât şi familial, vor participa la consilieri de grup.

Activitățile  pentru socializarea copiilor beneficiari direcți ai proiectului, vor  fi  realizate împreună cu copii cu  dezvoltare  normală, elevi ai  şcolilor  din Târgu-Jiu.

 Proiectul „Eu și familia mea" este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Persoana de contact - Cristina Peagu, asistent de proiect
Telefon -  0740248405

 Email    -   soscopiiigorjului@yahoo.com