- Proiect „Pot si eu!”

                                                                   „Pot si eu!”

Fundatia “SOS Copiii Gorjului” din Targu-Jiu a derulat in perioada 22.01.2010 – 21.11.2010, timp de 10 luni, proiectul „Pot si eu!” finantat prin  Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03 – AB 16  Integrarea in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate.
Proiectul a fost implementat de Fundatia „S.O.S. Copiii Gorjului” , in parteneriat cu Consiliul Judetean Gorj si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Gorj. 

Obiectivul general al proiectului: Promovarea oportunitatilor egale pentru incluziune sociala prin realizarea de activitati din domeniul abilitatilor de viata pentru copii cu dizabilitati din centrele de recuperare de tip ambulatoriu din  judetul Gorj.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

- Formarea si dezvoltarea abilitatilor necesare  autonomiei personale si a deprinderilor practice, in rândul a 40 de copii cu dizabilitati, cu vârsta cuprinsa intre 3 si 15 ani, din centrele de recuperare de tip ambulatoriu din judetul Gorj, in vederea incluziunii lor sociale, timp de 4 luni.

- Formarea si dezvoltarea abilitatilor de comunicare si socializare, in rândul a 40 de copii cu dizabilitati, cu vârsta cuprinsa intre 3 si 15 ani, din centrele de recuperare de tip ambulatoriu din judetul Gorj, in vederea incluziunii lor sociale, timp de 6 luni.

- Constientizarea parintilor copiilor din grupul tinta in ceea ce priveste necesitatea formarii si dezvoltarii abilitatilor de viata ale acestora, in vederea incluziunii lor sociale.

- Constientizarea copiilor cu dezvoltare normala si a familiilor lor privind problemele copiilor cu dizabilitati si  necesitatea dezvoltarii abilitatilor lor de viata pentru integrare sociala si participare.

Grupul tinta:

- copii cu dizabilitati, cu vârsta cuprinsa intre 3 si 15 ani, care frecventeaza centre de recuperare de tip ambulatoriu din judetul Gorj,  cu un nivel scazut de dezvoltare al abilitatilor de viata

Beneficiari directi
- 40 de copii cu dizabilitati

Beneficiari indirecti
- 40 de familii ale copiilor cu dizabilitati beneficiari ai proiectului
- 25 de copii cu dezvoltare normala si familiile lor

Activitati:

Activitatile principale ale proiectului au fost: activitati de evaluare individuala a beneficiarilor, activitati de informare in gradinite si scoli pentru implicarea copiilor cu dezvoltare normala si a parintilor lor in activitatile specifice ale proiectului, activitati specifice de formare si dezvoltare a abilitatilor de autonomie personala, a deprinderilor practice, de comunicare si socializare.

Rezultate

Impactul preconizat asupra grupurilor tinta/beneficiarilor

Situatia grupurilor tinta/beneficiarilor

-  42 de copii cu dizabilitati si-au  format si dezvoltat abilitati necesare autonomiei personale, a deprinderilor practice, de comunicare si socializare;

-  42 de familii ale copiilor cu dizabilitati, beneficiari ai proiectului, si-au schimbat atitudinile stereotipe privind integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati;

- 73 de copii cu dezvoltare normala si familiile acestora si-au  dezvoltat competente emotionale si sociale privind integrarea sociala a copiilor cu  dizabilitati:

      42 de copii din grupul tinta au fost inscrisi in proiect;
      42 de copii cu dizabilitati au fost evaluati inainte de inceperea activitatilor specifice;
      42 de copii cu dizabilitati au fost evaluati dupa ce au participat la activitatile specifice;
      97 % din numarul de copii cu dizabilitati care au  participat la activitatile specifice ale proiectului    si-au crescut nivelul dezvoltarii abilitatilor de viata;
      42 de parinti ai copiilor beneficiari au incheiat conventii cu Fundatia;
      73 de copii cu dezvoltare normala au participat la activitatile specifice ale proiectului;
      67 de parinti ai copiilor cu dezvoltare normala au incheiat contracte de voluntariat cu organizatia;

Capacitatile manageriale si tehnice ale grupurilor tinta sau ale partenerilor

- Consiliul Judetean Gorj
Consiliul Judetean Gorj, ca autoritate publica locala de interes judetean, prin participarea la implementarea proiectului “Pot si eu!”,  si-a sporit capacitatea de a  realiza  politici publice privind  grupurile dezavantajate prin dezvoltarea de programe specifice pentru formarea abilitatilor de viata care vor duce la creşterea gradului de incluziune sociala a acestui grup.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj
DGASPC Gorj si-a sporit capacitatile de a lucra in parteneriat cu ONG-uri pentru indeplinirea unui obiectiv al activitatii, acela de a creste abilitatile de viata ale beneficiarilor serviciilor proprii.  Centrul de recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu in cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap sever din Tg Jiu, apartinând DGASPC Gorj,si-a imbunatit capacitatile tehnice in ceea ce priveste formarea abilitatilor de viata ale copiilor cu dizabilitati, necesare organizarii activitatilor pentru toate serviciile.

Publicatii

Au fost realizate si distribuite:

300 de pliante de prezentare a proiectului
400 de brosuri de informare 
500 de pliante de prezentare a rezultatelor proiectului

Bugetul proiectului :  84.605 Euro

pliant promovare

brosura informare

pliant rezultate