Proiect „Eu si familia mea”

                           

Proiectul „Eu și familia mea" este derulat în cadrul  Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Fondul Tematic Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Componenta Social, are o  durată de 14 luni și se adresează copiilor beneficiari  ai  serviciilor furnizate de Fundație în  cadrul  Centrului  de  Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Dizabilităţi şi familiilor lor.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsă.  www.swiss-contribution.ro

Valoarea proiectul este de 83.300 CHF, din care 74.970 CHF reprezintă finanțarea nerambursabilă și 8.330 CHF reprezintă contribuția proprie.

Scopul proiectului „Eu și familia mea" este acela de a realiza o intervenție integrată copil cu dizabilități-familie în serviciul social furnizat de Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului",  în cadrul „Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități ".

Obiectivul general
 Dezvoltarea de strategii integrate de susținere a copiilor cu dizabilități și a familiilor lor, în cadrul „Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități" al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului"

Obiectivele specifice:
- formarea și dezvoltarea de abilități de viață independentă la 30 de copii cu dizabilității beneficiari    ai Centrului de Recuperare și Reabilitare al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului", timp de 11 luni
- susținerea a 30 de familii ale copiilor cu dizabilități beneficiari ai proiectului, timp de 12 luni
- elaborarea unui cadru strategic de intervenție integrată  „copil cu dizabilități-familie"

Beneficiari direcți:  
-30 de copii cu dizabilități, care frecventează „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități" al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului", cu domiciliul în localități din județul Gorj
-60 de membri ai familiilor lor
Beneficiari indirecți:
-50 de copii cu dezvoltare normală din școli din municipiul Târgu-Jiu

Activitățile principale ale proiectului:
-activități specifice pentru copiii cu dizabilități de formare/dezvoltare a abilităților de viață independentă, care constau în: abilități de autonomie personală (abilități de autoservire, abilități igienico-sanitare, de autoîngrijire) deprinderi practice (abilități de bucătărie, abilități de îngrijire a locuinței), abilități de comunicare (în cadrul grupului, în afara grupului), abilități de socializare (socializare în spațiu public închis, socializare în spațiu public exterior)
-activități de  susținere educativă a familiilor copiilor beneficiari direcți ai proiectului (instruirea teoretică și practică a părinților, pe tema dezvoltării abilităților de viață independentă la copiii cu dizabilități)
-activități de  susținere informațională a familiilor copiilor beneficiari direcți ai proiectului (patologia copilului, tehnicile de deplasare, adaptarea spațiului intern, cadrul legislativ)
-activități de susținere  psiho-socială a familiilor copiilor beneficiari direcți ai proiectului (grupuri interfamiliale de discuții, consiliere familială, consiliere individuală pentru membrii familiilor)

Pentru o abordare integrată a copilului în cadru familial, se va realiza pentru fiecare copil beneficiar direct al proiectului, un Plan de intervenție familială. La finalul proiectului se va realiza un Cadru strategic de intervenție integrată „copil cu dizabilități- familie" pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului" (aici).

Graficul activităților

Beneficiile proiectului „Eu și familia mea":

-dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor cu dizabilități in cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare, concomitent cu implicarea corectă și adecvată a părinților în procesul de recuperare ca urmare a instruirii lor - vor conduce la o dezvoltare a copilului cu dizabilități la maximum potențialului lui
-creșterea gradului de independență a copilului cu dizabilități - va conduce la creșterea  încrederii în sine a copilului, la o mai bună incluziune socială a lui, cu efect direct asupra întregii familii
-intervențiile asupra membrilor familiilor (informare, instruire, consiliere) - vor conduce la  realizarea unor schimbări pozitive la nivelul întregii familii, cu impact direct asupra creșterii calității vieții
-participarea la proiect a copiilor din grădinițe și școli din municipiul Târgu-Jiu, va avea beneficii atât pentru copiii cu dizabilități, contribuind  la facilitarea integrării lor, cât și pentru copiii cu dezvoltare normală, care  îşi vor dezvolta competenţe emoţionale şi sociale privind integrarea socială a copiilor cu  dizabilităţi 
-Cadrul strategic de intervenție integrată „copil cu dizabilități-familie", realizat în proiect,  va constitui baza unei metodologii care va fi aplicată în cadrul serviciului social furnizat în cadrul „Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități" 

Adresându-se în mod direct copiilor cu dizabilități  și familiilor lor, proiectul,  prin obiectivul său general, va contribui la depăşirea situaţiilor de dificultate, la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, la creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale. În același timp, proiectul va contribui la creșterea calității  serviciului social furnizat în cadrul „Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități"  al Fundației.

 

                                              FOTOGRAFII DIN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Conferința de lansare
Cursuri cu părinții
Intalniri cu familiile
Grupuri de discuții interfamiliale
Formarea de abilități practice
Formarea abilităților de autoservire
Formarea abilităților de comunicare
Abilități de socializare - vizite în școli
Formarea de abilități practice
Formarea abilităților igienico-sanitare
Formarea abilităților de auto�ngrijire
Activități de socializare
Activități practice - cunoașterea alimentelor