- Proiect „Suntem Impreuna!”

„SUNTEM IMPREUNA!”

Fundatia “SOS Copiii Gorjului” din Targu-Jiu a derulat in perioada 22.01.2010 – 21.11.2010, timp de 10 luni, proiectul „Suntem impreuna!” finantat prin  Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03 – AB 15  Integrarea in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate.

Proiectul a fost implementat in parteneriat cu Primaria municipiului Targu Jiu si cu Fundatia pentru Tineret “DEL”.

Obiectivul general al proiectului: Promovarea oportunitatilor egale pentru incluziune sociala prin realizarea de activitati de educatie non formala din domeniul abilitatilor de viata pentru copiii prescolari rromi din municipiul Targu Jiu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si socializare in randul a 45 de copii prescolari rromi din trei gradinite din municipiul Targu Jiu, pentru prevenirea dificultatilor de adaptare scolara si pentru integrarea lor sociala, timp de 7 luni.
- Constientizarea parintilor copiilor din grupul tinta in ceea ce priveste necesitatea dezvoltarii abilitatilor de comunicare si socializare  in vederea incluziunii sociale a copiilor rromi.
- Constientizarea copiilor  romani si a familiilor lor,  in ceea ce priveste necesitatea dezvoltarii abilitatilor de comunicare si socializare ale copiilor prescolari rromi,  in vederea incluziunii lor sociale.

Grupul tinta:
- copii rromi, cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani, care frecventeaza Gradinitele nr. 15, 21 si  “Ecaterina Teodoroiu”  din municipiul Targu Jiu

Beneficiari directi
-  45 de copii rromi din Gradinitele nr. 15, 21 , si 
Ecaterina Teodoroiu din municipiul Targu Jiu

Beneficiari indirecti
-  45 de parinti  ai copiilor rromi beneficiari ai proiectului
-  45 de copii din alte gradinite din municipiul Targu Jiu decat cele din care face parte grupul tinta si familiile lor

Activitati:

Activitatile principale ale proiectului au fost: activitatile de organizare, management si monitorizare a proiectului, activitati de informare in gradinite din municipiul Targu Jiu privind problemele de integrare a copiilor rromi  si  necesitatea dezvoltarii abilitatilor lor de viata, activitati specifice de dezvoltare a abilitatilor de comunicare si socializare, activitati de evaluare a beneficiarilor si activitati de vizibilitate a proiectului.

Rezultate:

Impactul preconizat asupra grupurilor tinta/beneficiarilor

Situatia grupurilor tinta/beneficiarilor

-  45 de copii rromi  au fost inscrisi in proiect
-  45 de copii rromi  au fost evaluati in timpul desfasurarii activitatilor specifice
-  45 de copii rromi  si-au dezvoltat abilitatile  de comunicare si socializare pentru prevenirea dificultatilor de adaptare scolara si de integrare sociala
-  93 % din numarul de copii rromi care au  participat la activitatile specifice ale
proiectului si-au crescut nivelul de asimilare a regulilor de viata exersate;
-  37 de parinti ai copiilor rromi beneficiari, au participat la activitati;
-  90 de copii romani au participat la activitatile specifice ale proiectului;
-  19  parinti ai copiilor romani au participat la activitati;

Publicatii

Au fost realizate si distribuite:

-  300 de pliante de prezentare a proiectului
-  400 de brosuri de informare a copiilor romani si a parintilor acestora
-  400 de pliante de prezentare a rezultatelor proiectului

Bugetul proiectului : 67.950 Euro

  pliant promovare

  brosura informare

  pliant rezultate